atestacija


atestacija
atestãcija sf. (1) atsiliepimas, charakteristika, duodama kam nors.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atestacija — atestãcija dkt. Atestãcijos núostatai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atestacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Darbuotojo (trenerio, mokytojo) dalykinių savybių, kvalifikacijos įvertinimas, gebėjimų, charakterio bruožų, elgesio apibūdinimas. kilmė lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas… …   Sporto terminų žodynas

  • dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacija — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Tiekėjų pasirengimo tiekti rinkai kokybišką, teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią dauginamąją medžiagą įvertinimas ir jų įtraukimas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių atestacija — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių žinių ir gebėjimų, įgytų pagal vidaus auditorių mokymo programas, vertinimo procedūra. šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl finansų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Attest — atestacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Darbuotojo (trenerio, mokytojo) dalykinių savybių, kvalifikacijos įvertinimas, gebėjimų, charakterio bruožų, elgesio apibūdinimas. kilmė lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas …   Sporto terminų žodynas

  • Attestieren — atestacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Darbuotojo (trenerio, mokytojo) dalykinių savybių, kvalifikacijos įvertinimas, gebėjimų, charakterio bruožų, elgesio apibūdinimas. kilmė lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas …   Sporto terminų žodynas

  • Beurteilung — atestacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Darbuotojo (trenerio, mokytojo) dalykinių savybių, kvalifikacijos įvertinimas, gebėjimų, charakterio bruožų, elgesio apibūdinimas. kilmė lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas …   Sporto terminų žodynas

  • certification — atestacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Darbuotojo (trenerio, mokytojo) dalykinių savybių, kvalifikacijos įvertinimas, gebėjimų, charakterio bruožų, elgesio apibūdinimas. kilmė lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas …   Sporto terminų žodynas

  • аттестация — atestacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Darbuotojo (trenerio, mokytojo) dalykinių savybių, kvalifikacijos įvertinimas, gebėjimų, charakterio bruožų, elgesio apibūdinimas. kilmė lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas …   Sporto terminų žodynas

  • atestuoti — atestuoti, uoja, ãvo tr. DŽ duoti atestaciją, įvertinti: Dauguma mokinių buvo atestuota gerais pažymiais sp …   Dictionary of the Lithuanian Language